Jaar Horoscoop 2013:

Welkom op de horoscoop pagina van NunoAangezien veel aanvraag over de jaar horoscoop van 2013, is hier de uitgebreide jaar horoscoop 2013 in de vorm van een blog. Het is helemaal gratis maar ik vraag je alleen een gunst


Jaarhoroscoop 2013 Ram:

2013 biedt u de unieke gelegenheid om wijzigingen in uw emotionele leven en in uw persoonlijke omgeving aan te brengen.   Dit alles kan zonder al te grote moeilijkheden of problemen gepaard gaan. U zou bijvoorbeeld uw huis opnieuw kunnen inrichten,   of u kan uw dagelijkse gewoontes veranderen. Bepaalde gebeurtenissen geven u dit jaar de kans om uw gevoelens anders uit te drukken.   Zo kunt u een nieuwe verbintenis aangaan, die u gevoelens van geluk schenkt, die u nog nooit van tevoren zo intensief hebt ervaren.   Een liefdesrelatie die dit jaar begint, heeft een zeer speciaal en opwindend karakter.    In bestaande relaties kan plots een ommekeer plaatsvinden en daardoor ondergaat u nieuwe gevoelservaringen.   Ook kunnen er zich situaties voordoen, die gebeurtenissen uit het verleden opnieuw voor de geest halen,   zodat die in een volkomen ander licht komen te staan. Een nieuwe kijk op het verleden kan ook de invloed daarvan op het heden in uw voordeel veranderen.    Misschien kan uw vader, moeder of een ander familielid een voorval uit uw kinderjaren verhelderen, waardoor u er anders tegenover komt te staan.   Uw relatie met vrienden en mensen met wie u dagelijks omgaat, kan in een soort sleur zijn geraakt, zodat u hen niet meer ziet, zoals ze werkelijk zijn.   Onbewust bent u wellicht een bepaald gedragspatroon gaan volgen, dat uw visie heeft vertroebeld.    Deze periode geeft u nu de kans om dit in te zien en het eventueel ten goede te veranderen.    Neem de gelegenheid te baat om op een elegante manier wijzigingen in uw bestaan aan te brengen.    Het is nu betrekkelijk eenvoudig om uzelf van allerlei onbewuste hebbelijkheden te ontdoen:    later in uw leven zou u dit u heel wat meer moeite kosten.    Jaarhoroscoop 2013 Stier:

Dit is een uitstekend jaar voor alle handelingen, die anderen vertrouwen in uw bekwaamheden moeten schenken.    Uw werkt als geen ander: zo kunt u in 2013 heel goed loonsopslag vragen. Men zal respect opbrengen voor de rustige en zelfverzekerde manier, waarop u dit doet.    Zelfs als u geen enkele behoefte heeft om op de voorgrond te treden, dan nog zult u opkomen voor uw eigen overtuigingen ten aanzien van eenieder,   die ze aanvalt of bekritiseert. De plannen die u smeedt, zijn gewaagder en origineler dan ooit. U durft meer risico's te nemen,   niet slechts in woorden maar tevens in daden. Gebruik 2013 vooral om een idee naar voren te brengen, waar u lang over geaarzeld hebt,   of u dit wel aan zou durven. Bij onderhandelingen en vergaderingen dringt u meteen tot de kern van de zaak door, wat een enorme tijdsbesparing betekent.   U bent zich zeer bewust van alles wat niet deugt in uw leven, doch u hebt tevens een open oog voor het goede.    U houdt zich met ernstige zaken bezig en alhoewel u niet ontmoedigd of depressief bent, hebt u toch geen enkele behoefte om te gaan staan dansen of springen.   In die optiek onderwijst u misschien anderen, zoals uw kinderen, of u krijgt zelf les.   U respecteert de mensen die meer ervaring hebben dan u en u wendt zich dan ook gaarne tot hen voor advies.    Uzelf kunt die rol van raadsman ook ten aanzien van anderen op u nemen.    Vergeet niet af en toe uw vrienden en familieleden op te zoeken en ze te vergasten op een heerlijk etentje en drankje.Jaarhoroscoop 2013 Tweelingen:

Neem in 2013 wat afstand tot uzelf en uw gevoelens. U windt zich namelijk enorm op over sociale en individuele onrechtvaardigheden.    Wordt iemand naar uw mening niet eerlijk behandeld, dan kunt u uitzinnig van woede worden.    Uw emotionaliteit belet u echter een juiste oplossing te vinden. Word niet onverdraagzaam en eigengereid.    Wilt u de conflictsituaties die zich dit jaar voordoen, oplossen, dan zult u hoofd en hart koel dienen te houden;   met emotionaliteit en zogenaamde morele verontwaardiging komt men niet ver.    Doe uw voordeel met alle positieve aspecten van deze periode en spring in de bres voor mensen die dat nodig hebben.   Bied bescherming en hulp aan, daar, waar dit maar kan. Dit aspect kan soms eigengereidheid en een ongelooflijke emotionaliteit veroorzaken,   doch grootmoedigheid is eveneens een eigenschap van deze combinatie.    In relaties kan er spanning tussen de partners ontstaan door het feit dat u aan de ene kant gebonden,    doch aan de andere kant vrij wilt zijn. Gun uw wederhelft dezelfde vrijheid, die u voor uzelf opeist en geef u niet over aan te grote bezitsdrang.    Probeer alles een beetje te relativeren en hou de humor erin als u weer eens in groep uitgaat!Jaarhoroscoop 2013 Kreeft:

2013 wordt een periode van harmonie en evenwicht: alles schijnt min of meer vanzelf te gaan zonder al te grote inspanningen.   Dit is een jaar om te ontspannen, om het wat kalmer aan te doen: alles loopt op rolletjes. U wordt bewuster, uw werk gaat goed,    uw maatschappelijk leven floreert. Op elk gebied waarop u graag vooruit zou komen, gebeurt dit ook.  Toch is dit geen jaar,    waarin u alleen maar aan uw eigen vermaak zou moet denken. Natuurlijk mag dat,    doch daarnaast dient u ook aandacht te besteden aan wat er nog gedaan moet worden.    Omdat u nu harmonisch en evenwichtig bent, kunt u uzelf rustig en afstandelijk bezien en daarvoor moet u dit jaar vooral goed benutten.   Temidden van grote en misschien wat chaotische veranderingen is het immers bijzonder moeilijk zichzelf in het juiste perspectief te zien.    2013 wordt een uitstekend jaar om over uw leven na te denken, u te verdiepen in het een of andere onderwerp, of om het eigen bewustzijn te vergroten.    Reizen kan hier eveneens toe bijdragen. 2013 is ook een uitstekend jaar voor besprekingen en transacties.    Zolang u daarbij redelijke normen hanteert, kunt u uw zaken uitbreiden.    Ook wettelijke aangelegenheden zullen geen problemen veroorzaken. Wees wel rechtvaardig!Jaarhoroscoop 2013 Leeuw:

2013 kan voor grote opwinding in uw leven zorgen. Het tempo van uw dagelijkse communicatie en uw denken wordt aanzienlijk verhoogd.    Het is u niet gegund uw gemak ervan te nemen: voortdurend wordt u overspoeld door brieven, telefoontjes,    gesprekken en dergelijke, die u dwingen snel en accuraat te reageren.    U dient over een veel grotere flexibiliteit dan doorgaans te beschikken en erop voorbereid te zijn,    dat u uw mening over vele zaken wel eens zou moeten herzien.    In positieve zin geeft dit jaar u de kans nieuwe en stimulerende gedachten te formuleren en daardoor een frissere kijk op de wereld te veroveren.   U vindt het heerlijk bepaalde conclusies te trekken, die nieuwe levensfacetten blootleggen.    Misschien verdiept u zich in astrologie, andere occulte zaken of technologie.    Elk onderwerp dat u gelegenheid tot experimenteren, met nieuwe ideeën biedt, trekt u aan.    Dit aspect heeft echter ook een meer problematische kant, als u niet oplet.    Zorg dat uw levenstempo niet dusdanig hoog komt te liggen, dat u het zelf niet meer bij kunt houden.    Het gevaar bestaat immers dat u geestelijk uitgeput raakt en zich nerveus en opgejaagd gaat voelen,    omdat iedereen met u in contact wil komen, vooral indien uw tempo doorgaans eerder rustig is.   Laat u niet uit het veld slaan door eventueel minder aangenaam nieuws.    Sta er zo kalm en zo rustig mogelijk tegenover en neem niet meer verantwoordelijkheden op uw schouders, dan u aankunt.    Ga in 2013 ook liever niet teveel op reis. Op pleziertochtjes kunnen zich namelijk zoveel onaangename verrassingen voordoen,   dat het lachen u snel vergaat. Op zakenreizen kan er zoveel mis gaan, dat u er beter aan had gedaan thuis te blijven.   U denkt soms bovendien te verward om belangrijke beslissingen te nemen.    Dit is wel een uitstekende periode voor nieuwe ontdekkingen en ervaringen, doch u moet zich niet voor te lange tijd aan iets of iemand binden.Jaarhoroscoop 2013 Maagd:

Omstandigheden van buitenaf kunnen u dwingen een grotere verantwoordelijkheid voor uw eigen leven te nemen.   Onverwachte gebeurtenissen waarbij andere mensen, in het bijzonder uw meerderen, zijn betrokken, en plotselinge onvoorziene omstandigheden,  kunnen u tot een radicale koerswijziging dwingen. Verbintenissen kunnen volkomen van karakter veranderen,   vooral indien ze u of uw partner niet voldoende kans tot zelfontplooiing hebben geboden.   Ook uw gezondheid kan van de ene dag op de andere een drastische wijziging ondergaan,   vooral de conditie van het hart en de bloedvaten. U hebt zich een levensstijl aangemeten, die volgens u juist en uitvoerbaar is.   Vele volwassenen zien in dat zekere idealen en doelstellingen niet te verwezenlijken zijn.   Belangrijke stukken van uzelf hebt u aan de realiteit opgeofferd.   Het vrijlaten van de toen opgekropte en onderdrukte energie is de manifestatie van deze invloed.   U kunt daarbij echter het gevoel krijgen, dat u het slachtoffer van de gebeurtenissen bent, in plaats van de oorzaak.   Enkele zaken, die u in uw vrijheid hebben belemmerd, sterven nu een noodzakelijke dood.   Helaas hechten de meeste mensen meer aan veiligheid en voorspelbaarheid dan aan vrijheid om zichzelf te zijn.   Dit aspect kan u dan ook danig van streek brengen. Vooral wat betreft de gezondheid kan 2013 een kritiek jaar worden.   Die moeilijkheden worden vooral  veroorzaakt, doordat u zich verzet tegen de veranderingen, die de huidige kracht van u eist.   Uw onderdrukte levensenergie uit zich in de vorm van een 'gebroken hart'.   Vooral indien u van middelbare leeftijd bent, dient u voor een grote mate van   expressiemogelijkheden te zorgen en tevens voorzorgsmaatregelen te nemen om die hartklachten te kunnen voorkomen.   Neem eens wat meer ontspanning en ga wat vaker joggen, maar overdrijf hierin niet!Jaarhoroscoop 2013 Weegschaal:

2013 wordt een periode van culminatie, waarin u zich meer dan anders inspant om te komen waar u wilt wezen,   of in uw beroep, of op andere terreinen van uw leven. U schijnt hierin beter te slagen dan doorgaans.  U hebt dan ook een groter gevoel van tevredenheid en vertrouwt erop alles wat op uw weg komt, aan te kunnen.    Hebt u een eigen zaak, dan dient u niet te snel en te veel uit te breiden.   U bent daartoe geneigd, omdat u uw voorspoed uit wilt buiten, doch dat maakt u tevens kwetsbaar in wat moeilijkere tijden, die zeker aan zullen breken.  Bereid elke uitbreiding zorgvuldig voor en bewaar een appeltje voor de dorst.   Een andere negatieve zijde van dit aspect manifesteert zich wanneer u niet de erkenning krijgt, waar u recht op meent te hebben.  Geven uw medemensen hier niet openlijk blijk van, dan voelt u zich verraden en tracht u zich soms de positie, die u denkt te verdienen, wederrechtelijk te verwerven.  Wordt u wel erkend, dan kunt u daar arrogant en zelfgenoegzaam op reageren. Doe dit niet, zoiets creëert negatieve energie,   die tot uw ondergang kan leiden zodra dit aspect is uitgewerkt. In deze periode breidt u uw actieradius uit.   U ontmoet waarschijnlijk nieuwe mensen, die uit u onbekende streken of landen komen.   U leert hen in uw eigen sfeer kennen of door op reis te gaan in die van hen. Waarschijnlijk gebeurt dit alles door uw werk en niet via uw privéleven.Jaarhoroscoop 2013 Schorpioen:

Dit jaar maakt u bijzonder gevoelig voor alles wat er om u heen gebeurt.   U voelt de stemmingen van andere mensen haarfijn aan en kunt tot op bepaalde hoogte zelfs hun gedachten lezen.   Dit is een aspect dat zeer sterke intuïtie geeft. De 'gevoelens' die een situatie bij u oproept, zijn opvallend juist.   U wilt door de oppervlakte heen dringen en in het hart van mensen en dingen kijken.   Uw verhoogde gevoeligheid maakt u dit in 2013 mogelijk.   U hebt groot begrip en mededogen voor de omstandigheden van uw medemensen.   U voelt hen zo goed aan en u weet zich zo volkomen in hun moeilijkheden in te leven, dat u hen het liefst zoveel mogelijk wilt helpen.  Dit aspect geeft u het inzicht, dat de mensheid één is, en daarvan wenst u in uw eigen leven te getuigen.   Onafhankelijk van uw sekse maakt dit aspect bovendien een soort geïdealiseerd moederbeeld in u wakker:   u wilt alle mensen die dit nodig hebben, beschermen en koesteren. Overtuig u er wel eerst van, dat zij inderdaad gekoesterd wensen te worden.   Laat u niet dusdanig door uw idealisme meeslepen, dat u de realiteit uit het oog verliest.  Tracht u te helpen waar dit niet nodig is of zelfs overbodig is, dan zult u weinig bereiken.   Ook is het niet onmogelijk dat 2013 een zeer geïdealiseerde en spirituele liefdesaffaire in uw leven brengt.   Dit kan zover gaan, dat er van een seksuele relatie zelfs geen sprake is.  U ziet de platonische verbintenis als het toppunt van zuiverheid.   Hoewel u de relatie te zeer idealiseert, kan zij op den duur van grote betekenis voor uw ontwikkeling blijken te zijn.  Uw verbeeldingskracht zal hoe dan ook krachtig worden gestimuleerd en een dichterlijk tintje krijgen.   Hebt u latente paranormale gaven, dan brengt 2013 die dit jaar naar buiten.   U interesseert zich waarschijnlijk meer dan gewoonlijk voor occulte zaken en kunt zich toeleggen op parapsychologische of spirituele onderwerpen.Jaarhoroscoop 2013 Boogschutter:

Dit aspect helpt alle oneffenheden in uw relatie glad te strijken, het bevordert de vriendschap en geeft een sterk verlangen naar rust en geluk.   U geniet van het gezelschap en de gesprekken met vrienden en vindt het heerlijk om uit te gaan, en andere mensen op te zoeken.   U kunt in het middelpunt van de belangstelling komen te staan en daar intens van genieten. Soms brengt deze invloed een nieuwe liefde in uw leven.  Is dit het geval en werken andere factoren niet tegen, dan kan deze verbintenis bijzonder succesvol zijn:   ze bevordert de innerlijke groei van beiden en er heerst een uitstekend evenwicht tussen liefde en vrijheid.  Er zal maar heel weinig sprake zijn van jaloezie en kleinzieligheid.   Dit aspect heeft een zelfde uitwerking op reeds bestaande verbintenissen, dus ook hier wordt een gelukkige periode ingeluid.  U hebt in de eerste plaats oog voor de grote lijnen en verliest zich niet in onbenullige kleinigheden,   die ruzie kunnen veroorzaken en daardoor zullen dergelijke problemen zich waarschijnlijk ook niet voordoen.   U heeft een betere smaak dan anders en u bent geneigd iets heel moois en kostbaars aan te schaffen.   Helaas kan het ook iets smakeloos zijn en is het niets meer dan een modeverschijnsel. Een van de weinige gevaren die 2013 meebrengt,  is uw constante behoefte om geld of andere middelen over de balk te gooien.   Hiertegenover staat dat dit aspect eveneens centen in het laatje kan brengen.   Alles hangt hier van uw eigen instelling af, maar welke kant het ook uitgaat: houd de zaakjes goed onder controle.   U wilt uzelf met zoveel mogelijk schoonheid omringen. U stoort zich meer dan ooit aan onsmakelijke en lelijke dingen;   tracht die dan ook zoveel mogelijk uit uw leven te bannen, en uit de weg te gaan.   Uw aandacht gaat dit jaar vooral  uit naar de mooie kant van het leven en daar moet u zich ook op richten.  Ga eens vaker met uw vrienden een pint pakken!Jaarhoroscoop 2013 Steenbok:

U  beschikt over grote energie en ook de omstandigheden zijn u bijzonder gunstig gezind.   Niet dat u tijdens dit jaar opvallend veel geluk zult hebben, maar alles verloopt prettig en pakt goed uit.   U maakt zonder grote inspanningen behoorlijke vorderingen en bent in staat veel werk te verzetten.   Gebruik deze periode om inderdaad zo veel mogelijk te doen. Krijgt u de mogelijkheid u verder te bekwamen of meer ervaring op te doen, grijp die kans:  u bent dan veel beter gewapend tegen eventuele tegenstand later.   Hoe meer u in deze periode tot stand brengt, des te beter u bent opgewassen tegen de eisen die over enkele jaren aan u gesteld zullen worden.  Dit is een tijd om u voor te bereiden op de climax die over een jaar of vier zal plaatsvinden.   Daarom moet u zich dus sterk maken om de toekomstige moeilijkheden goed het hoofd te kunnen bieden.   Werk aan uw fysieke conditie in plaats van roofbouw op uw lichaam te plegen.   Verspilt u nu uw krachten, dan zult u daar niet onmiddellijk de nadelige gevolgen van ondervinden, maar wel over een paar jaar,   wanneer u over grote energie en kracht moet kunnen beschikken.   2013 is een goede periode om van anderen erkenning te krijgen, voor wat u tot stand hebt gebracht.   Uw superieuren en collega's zijn onder de indruk van uw toewijding en volhouden. Dat mag ook best,   want over een paar jaar zult u met heel andere zaken worden geconfronteerd.   Weet u uw medemensen nu van uw kundigheden te overtuigen, dan zult u straks minder moeite hebben de obstakels die dan op uw weg komen,   te overwinnen, maar vergeet niet dat macht het nooit haalt van kracht!Jaarhoroscoop 2013 Waterman:

Dit is een gelegenheid om na te denken over uw leven en daarin de kiem te ontdekken van iets groots.  Wat u ontdekt, behoort niet tot de stoffelijke wereld en het is evenmin iets wat u macht over anderen geeft.  U ziet plotseling een spirituele dimensie in uzelf, waarvan u het bestaan nooit hebt vermoed.   Dit kan zich op verschillende manieren manifesteren.   U kunt gevoelshalve veel meer opbrengen voor de mensen uit uw dagelijkse omgeving, of u weet zich beter in iemand te verplaatsen.  U ziet, en nog belangrijker, u voelt, wat er in de ander omgaat.   Tengevolge hiervan staat u sympathieker en met groter mededogen tegenover de moeilijkheden van uw medemensen.   Uw meegevoel spruit voort uit het besef dat u één bent met de rest van de mensheid.   De meeste mensen realiseren zich dit gevoel echter niet volkomen bewust.  Ze voelen zich meer betrokken, doch weten eigenlijk niet precies waarom.   Ondergaat u deze gewaarwording wel zeer bewust, dan voelt u zich wellicht aangetrokken tot mystiek en metafysica:   deze filosofische stelsels trachten wat u begint te voelen, onder woorden te brengen.  U kunt tevens een nieuwe interesse in godsdienstige zaken ontwikkelen, zelfs indien u zich daar al jaren niet meer in hebt verdiept.  Het is niet uitgesloten dat u zelf paranormale of mystieke verschijnselen meemaakt.  Zelfs indien u van nature niets van dat mystieke gedoe moet hebben, zult u de uitwerking van dit aspect toch goed voelen.  U wordt idealistischer en bent meer bereid u in te zetten voor een betere wereld, zoals u die ziet. Hoe de situatie verder ook is,   ten aanzien van anderen bent u veel minder zelfzuchtig. U biedt uw hulp aan zonder daar veel voor terug te verwachten:   u hebt in deze periode niet zoveel last van uw geldingsdrang.   Jaarhoroscoop 2013 Vissen:

In 2013 kan u rekenen op plotselinge meevallers, veel geld of geluk en prachtige kansen.  Alles wat dit jaar gebeurt, zoals ontmoetingen met mensen en zelfs veranderingen in uw psychische gesteldheid,   openen de deur tot grotere wijsheid en volwassenheid en tot een dieper inzicht in het leven.   Zowel bewust als onbewust strekt u de handen uit: u wenst meer van het leven te ontvangen,   doch u bent tevens bereid ook meer te geven. Dit aspect maakt u veeleisender of genereuzer:   denkt u echter alleen maar aan wat u eruit kunt halen, dan zal het jaar u niet veel opleveren.   De universele wet van behoud van energie leert ons dat we deze krachten wel kunnen transformeren,   doch niet ze uit het niets kunnen scheppen. Daarom moet u evenveel geven als u wenst te ontvangen.  Gedurende het ganse jaar dient u uit te maken of dit inderdaad het geval is.   U kunt mensen ontmoeten die u op de een of andere manier goed zullen doen.  Tevens kunnen er zich omstandigheden voordoen die u meer vrijheid geven, of die u in staat stellen dingen te doen,  waar u normaal nooit aan toe zou zijn gekomen.   U kunt de gelegenheid krijgen om te studeren of om op reis te gaan.   Soms brengt dit aspect financieel voordeel: ga hier echter niet op zitten wachten.  Zolang u zorgvuldigheid betracht en uzelf niet te buiten gaat,   is dit een uitstekende periode voor investeringen of uitbreiding op zakelijk gebied.Keywords: horoscoop week, horoscoop 2013, geluk mand 2013, gratis horoscoop, liefde horoscoop,geluksnummer horoscoop, werk horoscoop 2013, free horoscoop online, 2013 maagd horoscoop

<META NAME="KEYWORDS" CONTENT="fakir show,reptielenshow,vuurspuwen,vuurshow,mentalist,spectaculaire,entertainer,artiest boeken"><META NAME="DESCRIPTION" CONTENT="Nuno Fakir Show"><TITLE>Nuno Entertainment</TITLE><META HTTP-EQUIV="CONTENT-LANGUAGE" CONTENT="NL">

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

The contents you are looking for have moved. You will be redirected to the new location automatically in 5 seconds. Please bookmark the correct page at http://mentalistnuno.com
Free Translation Widget
artiest inhuren
Artiest huren
Artiest boeken
Vuurspuer huren

-Mentalist

-Fakir show

-Vuur show

-Reptielen show

-Animatie

-Themafeest

-Workshop


 

Vul uw e-mail adres in
om onze nieuwsbrief te ontvangen:
Naam:
E-mail adres:
 
Twitter Fakir Nuno
Follow Mentalist Nuno op Twitter